NBE põleti hooldus

Põleti kiire puhastamine

Mida teha ja kuidas?

Puhastamiseks on vajalik:

  • metallist katlahari
  • kraapraud
  • kindad
  • kasutusjuhend

Lülitage välja automaatika:

  • hoidke alumist noole märki 8 sek. all
  • ootake 30 min. kuni põleti jahtub

Puhastage põleti tuletorus olev põlemiserest

Käivitage uuesti automaatika:

  • hoidke alumist noole märki 8 sek. all

 

Põhjalik põleti puhastus

Fotoelemendi vahetus

Süütepulga vahetus

Süsteemi kalibreerimine (pelletite kaalumine)

Õhu pealevoolu reguleerimine (leegi häälestamine)

Katla paigalduse kontrollnimekiri

Veenduge, et paigaldus on teostatud hoolikalt