Kütteväärtused

     
Kütus Alumised kütteväärtused
kWh/kg kWh/mahuühik
Põlevkiviõli 10,8 10,0 kWh/l
Kerge kütteõli 11,7 10,0 kWh/l
Diislikütus 11,7 9,7 kWh/l
Masuut 11,3 10,9 kWh/l
Maagaas 9,3 kWh/m3
Vedelgaas 12,8
Biogaas1 6 kWh/m3
Halupuit (niiskussisaldus2 ≤ 20%) 4,1
Küttepuud, segapuit 1300 kWh/m3
Küttepuud, kask 1500 kWh/m3
Puiduhake 800 kWh/m3
Puitbrikett (niiskussisaldus2 ≤ 12%) 4,6
Puitpellet (niiskussisaldus2 ≤ 12%) 4,6
Turbabrikett (niiskussisaldus2 ≤ 20%) 4,2
Tükkturvas (niiskussisaldus2 ≤ 40%) 3,4
Freesturvas (niiskussisaldus2 ≤ 50%) 2,8
Kivisüsi 7,0
1 ligikaudne väärtus, tegelik väärtus kõigub sõltuvalt toormest
2 niiskussisaldused massiprotsentides
Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministri
8. oktoobri 2012. a. määrus nr. 63, Lisa 4